Onderzoek veiligheid
Brainstorm. Bewoners, politie en beleid

De (deel)gemeente doet momenteel onderzoek naar wat de bewoners zelf doen aan veiligheid. Samenwerking in onze wijk via Whatsapp is opgevallen. Het wordt gezien als een moderne vorm van buurtpreventie.
Het Buurt Preventie Team van het Wijkoverleg is benaderd door de gemeente. De gemeente wil een brainstorm organiseren met:
  Bewoners/beheerders van Whatsapp groepen.
  De politie.
  Beleidsmedewerker van de deelgemeente.
Plaats en tijd idee. Couveehuis (Frankenslag 139). Doordeweekse avond na de herstvakantie.

 

Om te onthouden

09-BL-SP

Busjes die rondrijden.

Begin september zijn er busjes gesignaleerd, die speurend rondreden in de wijk. De nacht daaropvolgend werd een dure fiets gestolen op de van Boetzelaerlaan. En er was een poging van autodiefstal op de Johan van Oldebarneveltlaan.
Het ging om de volgende kentekens:
 T 515 48  (Bulgarije - witte bestelbus)
 09-BL-SP  (Nederland - gele bestelbus)

 


Waarschuwing voor klusjesmannen (Travellers)

De politie waarschuwt niet in zee te gaan met rondtrekkende klusjesmannen. Het zijn oplichters, die proberen je wijs te maken dat er iets mis is met het dak, dakgoten, schoorsteen, schilderwerk e.d. Ze werken met mondelinge afspraken en willen dat er vooraf betaald wordt. Ze zijn al eens gesignaleerd in de Van Aerssenstraat en de Van Weede van Dijkveldstraat.

Behalve Engelse/Ierse klusjesmannen zijn er ook Nederlands sprekende klusjesmannen zie zich voordoen als onderhoudsbedrijf. Advies is om altijd van te voren na te gaan of dat 'bedrijf' voorkomt in het Handelsregister. Het Handelsregister is openbaar en makkelijk te raadplegen. Naar het Handelsregister

 

   Whatsapp en Politie

Whatsapp groepen werken samen met Politie Scheveningen.
In juni 2018 is de Politie Scheveningen gestart met een overkoepelende Whatsapp-groep voor Scheveningen en aangrenzende wijken. Meer dan 25 beheerders van Whatsapp-groepen rond Scheveningen doen hier aan mee. Berichten of vragen van de Politie worden worden doorgesluisd naar de bewoners van de eigen Whatsapp-groep. Met het verzoek om 112 wanneer ze iets zien waar de Politie om heeft gevraagd.

 

 Bijeenkomsten

Het Buurt Preventie Team komt elke 3e dinsdag van de maand bijeen. Vanaf 19:30 uur.
Plaats: Couvéehuis, Frankenslag 139, Den Haag. Uitgezonderd 19 september 2018 dat is woensdag. In december is geen bijeenkomst gepland.


 Wijkagent

Tijdens de bijeenkomsten van het Buurt Preventie Team is de wijkagent te spreken.
Inloopmoment van 19.30 - 20.00 uur. Jaaragenda

 

 

In veel wijken en straten is de Whatsapp-groep al een bekend fenomeen. Soms met een paar buren, soms is een complete straat aangesloten. De gemeente ondersteunt dat. Op de website van Den Haag staat een lijst van groepen die actief zijn met buurtpreventie. Naar website Gemeente Den Haag

 Informatie delen

Van bestaande of nieuwe groepen wordt korte informatie op de website gezet. Indien gewenst, met een link, waarmee nieuwe deelnemers zich kunnen aanmelden.

 Geuzen- en Statenkwartier

In onze wijk zijn ook groepen actief die via Whatsapp verdachte situaties signaleren. Buurtpreventie is effectiever als Whatsapp-groepen samenwerken. Zo wordt een groter gebied bereikt.

 • Iedere straat doet mee met een Whatsapp-groep.
 • Iedere Whatsapp-groep heeft een beheerder.
 • Beheerders hebben contact via een beheerdersgroep.
 •  Kortom

  Bestaande groepen: meld je aan.
  Staat de groep op deze website dan kunnen bewoners zich ook via internet aanmelden.
  Nieuwe groepen:
  Bewoners die een groep willen starten, neem indien nodig contact op. We helpen je verder.  joke@bpts.nl

   

   Doel

  Het Buurt Preventie Team streeft er naar dat met de medewerking van Whatsapp-groepen verdachte situaties worden gesignaleerd om onze straten en wijk veilig te houden.

   Groep aanmelden

   Mail: ton@bpts.nl  Via smartphone. Waar zijn meer Whatsapp-groepen nodig?

  Informatie over het gebruik en verwerken van gegevens na aanmelding staat in het onderdeel Info.
  Klik  voor info. Straatfoto:  aan  uit

  Whatsapp en het Statenkwartier

  Informatie over Whatsapp-groepen.   Kaart

  Correcties welkom  ton@bpts.nl 

   

   Whatsapp tips
  Spelregels Whatsapp-groepen

  Op de website van de Consumentenbond staat een artikel over inbraakpreventie en Whatsapp-groepen. Inclusief spelregels en tips voor het gebruik van Whatsapp. Naar de Consumentbond

  Meldingen (tijdelijk) uitzetten

  Elk bericht lang of kort wordt naar alle leden van een groep gestuurd en er volgt ook een melding al dan niet met geluid. Soms kan het handig zijn (vakantie) om de meldingen even uit te zetten.
   Selecteer de groep en tik bovenaan op de naam van de groep.
   Een venster gaat open. Tik op Dempen/Stille meldingen.
   Kies dempen (uitzetten) voor: 8 uur, 1 week of 1 jaar.

  Bericht naar één deelnemer

  Ook een bedankje van één woord veroorzaakt een melding bij alle leden van de groep. Het is mogelijk om een bedankje/bericht alleen naar de betreffende deelnemer te sturen.
   Selecteer het bericht en hou dat even ingedrukt.
   Dan rechtsboven: Menu openen. Tik op Bericht.... Een berichtenvenster gaat open. Verschillende opties, waaronder intikken en versturen van een bericht naar één deelnemer.
   Alternatief. Tik (bovenaan) op de groepsnaam.
   Scroll naar de lijst met deelnemers en kies naam/nummer van de betreffende deelnemer. Hou dat even ingedrukt, dan verschijnt een keuze menu. Tik op Bericht.... enz.

  Handig voor beheerders

  Met Whatsapp kan geen bericht of de uitnodingslink direct naar een mobiel telefoonnummer worden gestuurd. Een nieuwe deelnemer moet eerst worden toegevoegd aan het adresboek of contactenlijst. Maar er bestaan handige apps, waarmee een Whatsapp-bericht of -uitnodiging direct naar een mobiel nummer (met Whatsapp actief) kan worden gestuurd. Bijvoorbeeld de app WA Direct.
   Na intikken van een telefoonnummer en bericht, zet deze 'hulp-app' alles netjes in Whatsapp. En kan meteen worden verzonden.

  Tekst opmaken.

  In Whatsapp zijn er enkele mogelijkheden voor tekstopmaak. Zet de tekst tussen sterretjes, underscores of tildes. Combineren kan ook.
   Bijvoorbeeld: *vet* _cursief_ ~doorhalen~ *_vet cursief_*

   Privacy

  Doel van deze website is het bevorderen van veiligheid en buurtpreventie in het Geuzen- en Statenkwartier. De gegevens betreffen eveneens Whatsapp-groepen van aangrenzende wijken. Elke groep heeft een of meer beheerders. Van elke beheerder is een naam, e-mailadres of Whatsapp-link nodig, zodat bewoners zich kunnen aanmelden bij een of meerdere groepen.

  Whatsapp-beheerders zijn ook deelnemer van een wijkbrede Whatsapp-groep: Wasbeer.
  Via deze groep kunnen berichten en waarschuwingen worden doorgegeven naar andere straatgroepen.
  De gegevens van beheerders worden gedeeld met Politie Scheveningen voor een overkoepelende Whatsapp-groep: Beheerders Scheveningen. Deze groep wordt beheerd door de Politie en wordt gebruikt om politie-berichten door te sluizen naar bewoners, die zonodig 112 bellen.

  Op een kaart van de wijk  zijn de Whatsapp-groepen weergegeven en elke groep staat ook in een overzicht met een afbeelding van de straat. De afbeelding is een Streetview van het bekende Google maps.
  Informatie van Whatsapp-groepen in aangrenzende wijken, is overgenomen van landelijke websites AlerteBuren.nl en Wabp.nl.


  Samengevat. Naam, e-mail en 06-nummer van Whatsapp-beheerders worden gebruikt voor het functioneren van Whatsapp-groepen in het Geuzen-/Statenkwartier. Deze gegevens van de beheerders worden gedeeld met Politie Scheveningen. Rechtstreeks aanmelden bij Politie Scheveningen kan ook.


   Uit het jaarplan 2018

  In 2018 zal er opnieuw aandacht zijn voor het werven van nieuwe teamleden en teamleden met de focus op hondenbezitters, waarbij de bewoners bij het uitlaten van de hond of bij het maken van een wandeling door de wijk, de ogen goed openhouden.

  Komend jaar zal ook aandacht zijn voor het verder uitrollen van WhatsApp-groepen die zich richten op het signaleren van verdachte situaties in de eigen straat.

  Het Buurt Preventie Team zal in 2018 aandacht besteden aan digitale onveiligheid en cybercrime. In 2018 zal het Buurt Preventie Team via de website van het Wijkoverleg Statenkwartier communiceren.

   Agenda 2018

  Voor het jaar 2018 zijn de bijeenkomsten op de derde dinsdag van de maand vanaf 19.30 gepland, dit zijn de volgende data:
  16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 21/8, 18/9*, 16/10 en 20/11.
  * wordt 19 september i.v.m. Prinsjesdag.

   Wijkagent

  Tijdens de bijeenkomsten van het Buurtpreventie Team is ook de wijkagent te spreken vanaf 19:30 uur. Jaaragenda

  Contact met het Buurt Preventie Team

  Bijeenkomsten 2018:
  16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 21/8, 18/9*, 16/10 en 20/11.
  * I.v.m. Prinsjesdag verplaatst naar 19/9.

   Vragen over Whatsapp

  Praktische vragen over Whatsapp-groepen of het opstarten van een groep.
   joke@bpts.nl

   Groep melden

  Informatie van Whatsapp-groepen in het Statenkwartier op deze website zetten.
   ton@bpts.nl  Via smartphone.

   Hondenbezitters

  Aanmelden van medewerking. Ondersteunen van het Buurt Preventie Team, tijdens het wandelen met de hond.
   jolanda@bpts.nl

   Over het Statenkwartier

  Het Buurt Preventie Team informeren over situaties in de wijk. Stuur eventueel een foto mee.
   info@bpts.nl